J. Clausager Dalgaard

Advokat med møderet for Højesteret
Beneficeret
Aut. Bobestyrer.
Advokatanpartsselskab
Køb af fast ejendom

Når du som ny køber står overfor at skulle underskrive slutsedlen ved ejendomsmægleren bør du overveje, om du faktisk er sikker på, at handlen er ved at blive gennemført på den for dig mest hensigtsmæssige måde, samt om du er bekendt med alle mulige konsekvenser af handlen.  

I 1995 blev der indført en lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (Link her), som bevirkede, at der ved de fleste handler udarbejdes en tilstandrapport. Føromtalte lov bevirkede endvidere, at man som køber ikke kan forvente at få sine penge retur, hvis der er mangler ved den købte ejendom. Det er derfor vigtigt, at tilstandsrapporten læses med udgangspunkt i hvilke skader der kan være skjult under oplysningerne, uden at sælgeren eller den byggesagkyndige, som har udarbejdet tilstandsrapporten, ifalder ansvar. 

For at vi som advokater kan yde en optimal rådgivning er det vigtigt, at vi er med fra starten, for derigennem at kunne påvirke købsaftalen. 

Dette kan gøres ved at underskrive købsaftalen med forbehold for advokatens godkendelse i enhver henseende eller ved at lade advokaten medvirke ved forhandlingen og inden underskrift af købsaftalen. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at såfremt du har taget forbehold for advokatens godkendelse i enhver henseende, og du efter at have modtaget advokatens rådgivning ikke ønsker ejendommen, kan advokaten på dine vegne træde tilbage fra handlen, uden af du skal betale 1 % af købesummen, som er det man skal betale, hvis man benytter sig af fortrydelsesretten efter underskrift af købsaftalen.


Salg af fast ejendom?

Når du skal sælge din bolig er der en række forhold, som det er vigtigt, at du er opmærksom på?

I 1995 blev der indført en lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (link her) , som bevirkede, at der ved de fleste handler udarbejdes en tilstandrapport. Loven bevirkede endvidere, at køber ikke kan gøre krav gældende i anledning af mangler ved ejendomme, medmindre du som sælger har givet urigtige oplysninger eller bevidst har fortiet oplysninger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er køberen af din ejendom, som skal bevise, at du har givet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger.

Det er for at undgå et efterfølgende krav fra sælger vigtigt, at de oplysninger du afgiver under handlen indeholder sådanne informationer, at du ikke på et senere tidspunkt kan blive mødt med et krav fra køberen.

Flere og flere sælgere benytter sig af muligheden for at sætte boligen til salg på Internettet (http://www.robinhus.dk/ & http://www.bolighandel.dk/) uden medvirken af ejendomsmægler. For at være omfattet af loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, er det en betingelse, at der bl.a. afgives forsikringstilbud, tilbydes betaling af ½ ejerskifteforsikring, oplyses om fortrydelsesret og at der udarbejdes tilstandsrapport.

Har man ikke givet køberen de oplysninger og dokumenter som er krævet i henhold til loven, vil køber have mulighed for at gøre krav gældende i anledning af mangler på samme måde som forinden lovens ikrafttræden. 

Vælger man at sælge sin ejendom gennem en ejendomsmægler, er det vigtigt, at man først indhenter tilbud ved flere mæglere. Af tilbuddet vil det fremgå, til hvilken pris ejendommen vil blive sat til salg, samt omkostninger ved salg. 

Hvis man i forbindelse med salg af sin ejendommen ønsker at købe en ny bolig, er det vigtigt at der i forbindelse med købet af den nye bolig tages forbehold for, at man faktisk får gennemført salget af sin nuværende bolig.

For at sikre den rette rådgivning og dermed undgå problemer i forbindelse med handlen, eller efterfølgende, vil det være klogt lade sig repræsentere ved advokat. Kommer der først efterfølgende problemer, hvor det bliver nødvendigt med advokatbistand i forbindelse med udredning af trådene, vil det typisk blive noget mere omkosteligt og meget mere belastende for familien, at handlen ikke er gået sådan som forventet.

Nørregade 2, 6670 Holsted | Telefon 7539 2711 | Telefax 7539 2658 | Giro 9 03 74 11